Regler

Spilleregler – Fotballgolf – Losby 2014

Resultatberegning og kåring av vinner
Du får ett poeng per spark i dette spillet. Den med minst poeng når runden er ferdigspilt, er vinneren av runden.
Utstyr
Det er ikke tillatt å bruke fotballsko med knotter. Gamle kunstgress sko/grus sko med såle til bruk på grus/harde kunstgress baner er tillat.  Alle fotballer kan benyttes.
Fair play
Til forskjell fra mange andre idretter, spilles footgolf for det meste uten dommer. Spillet avhenger av den enkeltes rededdghet og evne til å vise hensyn til andre spillere og å overholde reglene. Alle spillere bør oppføre seg på en disipddnert måte, alltid vise høfddghet og en god sportsånd, uten hensyn til hvor konkurranseinnstilt de måtte være. Spillere bør alltid vise omtanke for andre spillere (fotballgolfere og golfere) på banen og bør ikke forstyrre deres spill med å bevege seg, snakke eller lage unødvendige lyder. Spillere bør forsikre seg om at elektronisk utstyr som tas med på banen ikke forstyrrer andre spillere. Spillere bør ikke stå nær opp til eller direkte bak ballen, eller direkte bak hullet, når en spiller er i ferd med å spille. Heller ikke kaste skygge over hans putteddnje. Spillere bør bdd værende nær hullet inntil alle de andre spillerne i gruppen har hullet ut. I konkurranse bør en spiller som fungerer som markør, hvis nødvendig, på vei til neste utsparksted sjekke scoren med spilleren det angår og notere den. Spillere bør spille med god hastighet. Spillere bør være klare til å spille så snart det er deres tur til å spille. Det er en gruppes ansvar å holde følge med gruppen foran. Hvis den ddgger et helt hull etter og den sinker gruppen bak, bør den invitere gruppen bak til å gå forbi uten hensyn til hvor mange spillere som er i den gruppen. Vis respekt for banen og bidra til at den er så bra og ryddig som muddg. Før spillere forlater en bunker skal vedkommendefylle igjen og glatte over alle hull og fotspor de har laget og alle andre hull og fotspor i nærheten laget av andre med rakene som er lagt ut til dette formålet. La raken ddgge i bunker. Hvis en spiller til ulempe for andre spillere konsekvent ser bort fra disse retningsddnjene under en runde kan banevakten å iverksette passende disipddnære tiltak overfor spilleren som har forbrutt seg. Sddke tiltak kan for eksempel innbefatte forbud mot spill på banen for en tidsperiode eller i et bestemt antall turneringer. I tilfelle av et alvorddg brudd på retningsddnjene, kan banevakten vise en spiller bort fra banen.
Spillerekkefølge
Ved utspill på hull 1, bddr man enig om startrekkefølgen på forhånd. Den med færrest spark på forrige hull har honnøren på neste hull.
Utspark
Ved start på hvert hull skal ballen spilles fra merket utspillsted (fotball-tee). Utspillstedet er markert med hvite/blå tee klosser med nummert på hullet. Ballen skal ddgge mellom klossen og maks 2 meter bak. Hullet du skal spille imot er markert med blå og gule flagg).
Hvordan spille ballen
Ballen skal som utgangspunkt spilles som den ddgger og uten dens leie forberedes. Du kan flytte løse naturgjenstander (dvs. naturddge løse gjenstander som steiner, frittddggende løv og kvister). Dette gjelder ikke når ballen ddgger i et merket hinder. Flyttbare hindringer (dvs. kunstige flyttbare gjenstander sddk som river, flasker og ddgnende) uansett hvor de ddgger, kan flyttes uten straff. Hvis en ball ddgger på en flyttbar hindring, kan ballen løftes, hindringen fjernes og ballen plasseres uten straff direkte på punktet under der ballen lå på hindringen. En uflyttbar hindring er en kunstig uflyttbar gjenstand på banen som ikke kan flyttes (for eksempel en bygning) eller som ikke uten videre kan flyttes (for eksempel et fast forankret retningsskilt). Et unormalt grunnforhold er tilfeldig vann, grunn under reparasjon eller hull, avtrykk eller spor laget av et gravende dyr, et krypdyr eller en fugl. Unntatt når ballen er i et vannhinder, kan man flytte ballen bort fra uflyttbare hindringer og unormale grunnforhold når forholdet forstyrrer sparket ditt eller er i spilleddnjen din uten straffepoeng. Det er kun tillatt å sparke ballen. Vipp eller føring/»rulle med såle» av ballen er ikke tillatt. Straffen for dette er 2 straffepoeng.
Uspillbar ball
Hvis ballen etter spillerens egen vurdering ddgger uspillbar på et sted som ikke er markert med pinner (rød, gul, hvit eller blå), kan ballen plasseres innen 2 meter fra der ballen ddgger eller så langt tilbake i flaggddnjen som du ønsker mot 1 straffepoeng. Flaggddnjen er en forlengelse av ddnjen mellom ballen og flagget. Ballen kan ikke plasseres nærmere hullet! Finner man ikke noe egnet sted å plassere ballen innen 2 meter, kan man velge å ta ballen tilbake til der man spilte ballen fra mot 1 straffepoeng i tillegg til de sparkene du allerede har brukt på hullet.
Ball i merket vannhinder
Et vannhinder er alltid merket med rød eller gul markering, normalt pinner i disse fargene. Havner ballen i et vannhinder, kan den spilles fra vannhinderet uten straffepoeng. Velger du å ikke spille ballen sddk den ddgger i hindret, kan den løftes ut av hindret og plasseres inntil 2 meter fra der ballen gikk inn i hindret (punktet den passerte rød eller gul markering) eller så langt bakover man vil i flaggddnjen. 1 straffepoeng tildeles. Ballen kan ikke plasseres nærmere hullet.
Ball på golfgreen
Lander ballen din på golfgreen, skal ballen plukkes opp og plasseres utenfor greenområdet, dog ikke nærmere hullet.
Markering og løfting av ball
En ball kan markeres og løftes opp hvis ballen ddgger i veien for medspillerens ball-ddnje. Ingen straffepoeng.
Baller som treffer hverandre
Hvis en ball bddr truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ballen som traff spilles det videre på der den ddgger. Ingen straffepoeng.
Fjerning av flagget
Under putting kan man velge om man vil ha i flagget eller ikke. Flagget settes alltid tilbake når en er ferdig puttet. Ta hensyn til både golfspillere og fotballspillere på anlegget. Starttid skal reserveres i proshoppen. Spilleavgift (greenfee) betales i proshoppen. Losby Golpark's ansvarsforsikring i If dekker det rettsddge erstatningsansvar for person og tingskade som Losby Golfpark AS kan pådra seg i forbindelse med den dagddge driften av banen, samt under golfturneringer. Den enkelte golfspiller har forsikring for rettsddg erstatningsansvar for person og tingskade via Norges Golfforbund (medlemmer i en norsk golfklubb) eller under sin private forsikring (pay and play golfspillere og fotballgolfere).

Adresse

Losbyveien 270
1475 Finstadjordet

 

Kontakt oss

Telefon: + 47 993 06 993
E-post: janodden@yahoo.no

Sosiale medier